دسته: ادبیات

ادبیات

خندیدن برای گریه نکردن

بخش نخست   نام کتاب: نویسندگان روسیه، ادبیات و انقلاب  نویسنده: یورگن روله  مترجم: علی اصغر حداد نشر نی/ چاپ اول ۱۳۹۱ – تهران  کشتار سیستماتیک  دگراندیشان و نویسندگان منتقد در تاریخ معاصر، بی گمان با انقلاب اکتبر روسیه آغاز شد. در همان اولین سال های پیروزی وقتی لنین اشعار مایاکوفسکی را با ترش رویی […]

Continue reading