سلام امیدوارم خوب و خوش باشید
بدنبال کسی می‌گردم که هم بر روی ادبیات فارسی مسلط باشه و هم ادبیات انگلیسی، و چند سالی تجربه زندگی در غرب رو داشته باشه
تا یکصد داستان کوتاه کوتاه من رو به زبان انگلیسی ترجمه کنه برای نشر در آمازون و سایتهای دیگر فروش آنلاین کتاب
شما کسی رو می‌شناسید به من معرفی کنید؟
و فکر می‌کنید اصلا کتاب آنلاین داستان کوتاه کوتاه فروش می‌ره ؟