در باره ی ما

گاهنگ یک نشریه اینترنی با چشم انداز “گام به گام به سوی دمکراسی برای ایران” است. اما این بدان معنا نیست که دیگر ملیت ها جایگاهی در گاهنگ نخواهند داشت. ما به لحاظ موضوعی روی دیگر اقوام و ملیت ها تخصص نداریم و با تمام احترام به حقوق آنان، تمرکز ما بر موضوعات ایران است. گاهنگ، هم چنین نسبت به خاستگاه خود شهر برگن و ایرانیان این شهر توجه ویژه دارد. گاهنگ به جز جانبداری از حقوق بشر و حق دمکراسی برای همه، به هیچ ایدئولوژی، گروه، دسته و سازمان سیاسی وابستگی ندارد.

نشریه اینترنی گاهنگ از دریافت مطالب از سوی خوانندگان و اهل فن، استقبال می کند اما، نسبت به دیدگاه های افراد دارای مسئولیت نیست. در صورت لزوم، نوشته های دریافتی ویرایش خواهد شد. گاهنگ آگهی تبلیغاتی می پذیرد. مطالب ، عکس ها ، فیلم ها … خود را برای ما به نشانی زیر بفرستید:

gaahanghub@gmail.com