برچسب: آره نینو

ویجت ادبیات

آواز خواندن به حرمت عشق

هنر روسپیگری، کتابی از قرن ۱۶ نگاهی به کتاب هنر روسپیگری( به زبان اصلی Dialoghi/ دیالوگ) اثر نویسنده قرن ۱۶ میلادی: پیترو آره تینو ترجمه از نروزی به فارسی: اردشیر اسفندیاری. انتشارات ارزان، سوئد. ۲۰۱۴ — علی صدیقی —- نویسنده ای از قرن شانزده نویسنده کتاب ” دیالوگ”، پیترو آره نینو، از شاعران، نمایش نامه […]

Continue reading