خاطران نرودا از شعر و سیاست در گفت و گو با احمد پوری

یورو نیوز/«اعتراف به زندگی» عنوان اتوبیوگرافی و خاطرات زندگی پابلو نرودا، شاعر برجستۀ شیلیایی است که با ترجمه احمد پوری به تازگی در ایران منتشر شده است. نام احمد پوری، نویسنده، مترجم و استاد زبان و ادبیات انگلیسی، با اشعار عاشقانه‌ای که از شاعران بزرگ جهان مثل نرودا، ناظم حکمت، … ادامه ی مطلب