برچسب: استعفا

ایرانیان در برگن

شهردار برگن آیا استعفا خواهد داد؟

Trude Drevland før pressekonferansen. Foto: Arne Ristesund Foto: ARNE RISTESUND تروده درولاند تنها در شهر برگن شناخته شده نیست، چهره او برای بسیاری از نروژی ها آشناست. شهردار تروده به پرکاری و شادابی شهرت دارد.  شهردار برگن جز انجام وظایف شهری در حزب حاکم هویره هم دارای مسئولیت استانی است. با این وجود روز دوشنبه […]

Continue reading