برچسب: اورحان پاموک

ادبیات

اورحان پاموک: هنگامی که نقاش به مرز نابینایی نزدیک می شود

  اورحان پاموک مترجم: ایرج نوبخت از مجموعه ی ” من یک درختم”/ انتشار ۱۳۹۴/ نشر دنیای نو ———– از آن جایی که نقاش جماعت هراسی قدیمی و بجا از نابینا شدن دارند دورانی بود که نقاشان عرب هنگام طلوع آفتاب دیرزمانی به افق مغرب چشم می دوختند. در دوره ای بعد بسیاری از مردم […]

Continue reading