برچسب: تالاب

محیط زیست

بندر انزلی؛جریان مرگ در بستر دریا و تالاب

س.جمیدی روزانه‌‌‌‌ هزاران نفر مسافر جهت شناکردن در ساحل انزلی و غازیان به دریا روی می‌آورند ولی متأسفانه آنان در همان مکان‌هایی به شنا مشغول می‌شوند که پساب‌های شهری بر بستر آن جریان دارد. این مسافران که از کم و کیف ماجرا آشنا نیستند، بعدها به بیماری‌هایی گرفتار می‌گردند که آب آلوده برایشان از خود […]

Continue reading
محیط زیست

تداوم ناتوانی مدیریتی و نابودی یک تالاب دیگر در کشور

در بسیاری از نقاط ایران رودخانه ها و دریاچه ها و تالاب ها چه با دست انسان و چه به دلیل خشکسالی طبیعی یا نابود شده اند و یا رو به نابودی نهاده اند. در شمال کشور که منطقه سبز و پرباران کشور محسوب می شود بیش از هر چیز سوء مدیریت نتوانسته داشته های […]

Continue reading