برچسب: جکسون پولاک

هنر

جکسون پولاک؛ هنر مندی که با پاشیدن رنگ راه خود را به شهرت گشود

در سال ۱۹۴۰ هنرمندی معتاد به الکل را زنی به نام پگی گوگینهایم که ارث هنگفتی برده بود نجات داد. این یاغی ترین ذهن برجسته ی آمریکا یعنی جکسون پولاک و روح ناجی او اکنون در کلکسیون بی نظیر گوگینهایم دوباره به هم رسیدند.   در سال ۱۹۴۶ پگی گوگینهایم در حالی که دو سگ […]

Continue reading
ادبیات

تصاویری از ده اثر برتر هنری قرن بیستم، از پل سزان تا جکسون پولاک

منبع گاردین/ ترجمه گاهنگ تصاویری از ده اثر برتر هنری قرن بیستم. از پل سزان تا جکسون پولاک ۱۹۰۲ پل سزان اثر:  جاده ای رو بروی کوه سن ویکتوریا قرن بیستم با نقاشی یک هنرمند از یک کوهستان شروع شد. شاهکارهنری سزان نوع تصویر را از سده ی ۱۹۰۰  متمایز کرد و قدرت بیکران تجربه را […]

Continue reading