ماجرای سریال حاشیه از نگاه یک پزشک: چه کسی ما را به حاشیه برد؟

دکتر مسعود جوزی   ۱- آبروی از دست رفته‌ی پزشکی هفته‌ی دوم فروردین ۹۴ برای پزشکان ایرانی روزهای عجیبی بود؛ لشکرکشی مجازی سپاهی از درس‌خوانده‌ترین مردان و زنان مرز و بوم بر سریالی که تازه دو قسمت آن به نمایش درآمده بود. البته واکنش به این سریال از سه ماه … ادامه ی مطلب

۵ عکس/ بازیکن سر به هوای پرسپولیس داد کریم باقری را در آورده

گفته می شد با آمدن کریم باقری به عنوان چهره ملی پرسپولیسی ها به این تیم که همشهری پیام صادقیان هم هست این بازیکن پرحاشیه تیم مهار خواهد شد؛ اما پیام امروز هم نشان داد که می خواهد هم چنان سرکش و بی نظم باشد. “به گزارش  وب سایت “ورزش … ادامه ی مطلب