داستان کوتاه “عروسک پشت پرده”اثر صادق هدایت

عروسک پشت پرده؛ از مجموعه داستان (سایه و روشن) صادق هدایت تعطیل تابستان شروع شده بود.در دالان لیسه پسرانه لوهاور شاگردان شبان هروزی چمدان به دست، سوت زنان و شادی کنان از مدرسه خارج می شدند.فقط مهرداد کلاه اش را بدست گرفته و مانند تاجری که کشتیش غرق شده باشد … ادامه ی مطلب