برچسب: زوال کلنل، نسخه جعلی، دولت آبادی

ادبیات

نسخه جعلی رمان “زوال کلنل” دولت آبادی در خیابان های تهران

ایسنا گزارش داده کتاب «زوال کلنل» محمود دولت‌آبادی که در معاونت فرهنگی دولت گذشته، توقیف شده و هنوز سرنوشتش مشخص نیست، در خیابان‌های تهران با قیمت ٣٠ هزارتومان فروخته می‌شود. سوژه همیشگی، کتاب‌هایی هستند که در معاونت فرهنگی در انتظار مجوز انتشار می‌مانند. سوژه‌ای که آنقدر بررسی آن کلیشه‌ای و همیشگی شده که دیگر نمی‌خواهیم […]

Continue reading