برچسب: سلما لاگرلوف

ادبیات

سلما لاگرلوف، مهم ترین نویسنده زن تاریخ سوئد، تبار ایرانی دارد؟

گاهنگ: چند روز قبل در فیسبوک، یک فعال اجتماعی و سیاسی ایرانی در کشور سوئد( امیر ممبینی) پستی در صفحه اش گذاشت که می تواند از جنبه تاریخ مهاجرت و سرنوشت تبار ایرانی در اروپا، آن هم در اسکاندناوی ، برای ایرانی ها جذاب باشد. او ابتدا دریافت که رهبر دست راستی های امروز سوئد( […]

Continue reading