برچسب: شرلی

ایران شناسی

نگاهی به نوشته های مسافران اروپایی به ایران عصر صفویه(۲)

European Visitors to the safavid Court نوشته: سرراجر استیونز ترجمه: منصور چهرازی ترجمه این مقاله برگرفته از نشریه زیر است: Iranian studies VOI VII,Winter\spring 1974 number 1.2 منبع:  کتاب ماه تاریخ و جغرافیا شماره ۷۷ – ۷۸ قسمت اول و دوم ———- تا قبل از سال ۱۶۰۰ میلادی شمار اروپاییانی که از ایران دیدن کرده […]

Continue reading
Uncategorized

دیدار کنندگان اروپایی از ایران عصر صفوی

  European Visitors to the safavid Court نوشته: سرراجر استیونز ترجمه: منصور چهرازی ترجمه این مقاله برگرفته از نشریه زیر است: Iranian studies VOI VII,Winter\spring 1974 number 1.2 منبع:  کتاب ماه تاریخ و جغرافیا شماره ۷۷ – ۷۸ قسمت اول تا قبل از سال ۱۶۰۰ میلادی شمار اروپاییانی که از ایران دیدن کرده بودند بسیار […]

Continue reading