برچسب: عباس کیارستمی

هنر

عباس کیارستمی؛ پیچیده، متین، استاد سینمای شاعرانه

متن زیر ترجمه مقاله ایست که پیتر بردشاو منتقد سینمایی مجله گاردین پس از مرگ عباس کیارستمی در باره این فیلمساز بلند آوازه ایرانی و سینمای او نوشته است. این مقاله روز درگذشت کیارستمی در سایت خبرگزاری مهر به طور گزینشی ترجمه شده و بخش های مهم مقاله به ویژه موضوع نگاه انتقادی کیارستمی به […]

Continue reading
سینما

سینما، بدون کیارستمی

عباس کیارستمی  در یکی از نادر مصاحبه های تصویری خود گفته بود اگر می توانست بین ماندگاری خود و کارهایش یکی را برگزیند، قطعا ماندگاری اش را انتخاب می کرد، اما چنین انتخابی محال بود و او بسیار پیش تر از آن که تصور می رفت در برابر قطعیت مرگ، آثارش را باقی گذاشت و […]

Continue reading
ادبیات

گفت و شنود خواندنی دو رفیق قدیمی: عباس کیارستمی و آیدین آغداشلو

گفت و گوی زیر که با حضور خبر نگار روزنامه شرق بین آیدین آغداشلو و عباس کیارستمی – دوستان قدیمی – در آخرین روزهای سال ۹۲ انجام گرفت  از جهات بسیاری ارزشمند و خواندنی است. ابتدا این که به نظر می رسد صحبت از گذشته، گذشته های پیش از انقلاب که زمانی بازگویی آن به […]

Continue reading