گفت وگو با غلام رضا آل بویه مسئول جشنواره تئاتر ایرانی هایدلبرگ

علی صدیقی : تئاتر تبعید با فراز و نشیب های زیادی روبرو بوده همین که هرساله هنرمندان تئاتر خارج از کشور را با کمبودهای زندگی تبعید کنار هم گرد می آوریم  خود کار  بزرگی است هشت سال قبل غلام رضا آل بویه  به همراه  چند تن از دوستان هنرمندش پایه گذار یک جشنواره … ادامه ی مطلب