برچسب: قهرمان

Uncategorized

دو روایت از کتک زدن هادی ساعی و کشتن عموی ۶۴ ساله اش

هادی ساعی قهرمان پیشین تکواندو جهان، عضو شورای شهر تهران و صاحب باشگاه آریاسب تهران است. او پس از تاسیس این باشگاه  اسب سواری عموی خود مهر علی ساعی را جانشین مدیریت خود در این باشگاه کرد. روز ۱۲ فروردین بین عموی ساعی و پیمانکار شهرداری که امور نظافت منطقه را بعده داشت بر سر […]

Continue reading