عکس های سیاه/ مردمی که با زباله ها زندگی می کنند

عکس ها از : امید بهروزی / مهر مردمانی که برای تامین هزینه ی زندگی در میان انبوهی از زباله های عفونی و شهری به دنبال پلاستیک های قابل بازیافت میگردند تا با فروش آنها پولی به دست بیاورند.