برچسب: هنری ماتیس

هنر

هفت مرحله از زندگی یک هنرمند

  روزی استاد ژاپنی “هوکوسای” را زیر میز کارش یافتند در حالی که از شدت گریه به هق هق افتاده بود. وقتی از او پرسیدند چرا؟ پاسخ داد چون هنوز به حد کافی درمورد خلق نقاشی یاد نگرفته است. وقتی در سن هشتاد سالگی در بستر مرگ بود گفت “اگر خداوند به من ده سال […]

Continue reading