بخشی از رمان “جن نامه” با صدای هوشنگ گلشیری

ماه خرداد ماه مرگ  هوشنگ گلشیری ، یکی از برجسته ترین داستان نویسان ایران معاصراست.  دراعتبار این نویسنده همین بس که او خالق ” شازده احتجاب “و جن نامه” است. زنده یاد هوشنگ گلشیری در سفری به اروپا در سال های هفتاد شمسی، در کشور سوئد نیز کتاب خوانی داشت. … ادامه ی مطلب