برچسب: کامبیز حسینی

ادبیات

“آذر نفیسی” در پولتیک کامبیز حسینی

کامبیز حسینی برنامه ساز و مجری موفق رادیو و تلویزیون در تازه ترین برنامه “رادیو و تلویزیونی” پولتیک در رادیو فردا، میزبان آذر نفیسی نویسنده سرشناس ایرانی که با کتاب” لولیتا خوانی در تهران” صاحب شهرت جهانی شد، بود. بخش پایانی پولتیک ۶۲ به گفت و شنود با این نویسنده تعلق دارد:

Continue reading