خاطرات کتابدار یگانه؛ کتاب ها را با الاغ به مدرسه های روستائی می رساندم

  نبی بهرامی/ جدید آنلاین یک جاده خاکی صاف در میان انبوهی از درخت نخل گم می‌شود. انتهای این جاده باریک، روستای قصاب است، بادیه‌ای تک خانواری در دل شهرستان جم، استان بوشهر. راهش از کنار یک مزرعه که با خار سدر پرچین شده است می‌گذرد. پیرمرد ۷۰ ساله، با … ادامه ی مطلب